GDPR

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochrana a zpracovávání Vašich osobních údajů v souladu se zákonem je pro naši společnost velmi důležité. Vaše údaje zpracováváme v souladu s legislativou Evropské unie - EU Směrnice 2016/679 a se zákony v zemích Evropy.

Nikdy žádným způsobem nezneužijeme Vaše osobní údaje

Nikdy nepředáme Vaše kontaktní informace nebo osobní údaje třetí straně, pokud zákon nestanoví jinak. Zasílání veškerých e-mailových zpráv od nás je možné ihned zrušit.

Provozovatel osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je společnost:

ELTY s.r.o. se sídlem Milady Horákové 854/78, 170 00 Praha 7, IČO: 26484552, zapsaná v obch. rejstříku, Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 85186.

Vaše osobní údaje zpracovává pověřená osoba, na kterou se můžete kdykoliv obrátit emailem na adrese info@elty.cz nebo telefonicky na čísle +420602291277. Kontaktovat můžete také prostřednictvím datové schránky nebo poštou na adrese společnosti.

Proč a pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje?

ELTY s.r.o. shromažďuje pouze takové osobní údaje, které nám dáte vědomě k dispozici, potřebné pro účely uzavření kupní smlouvy a doručení objednaného zboží.

Pro účely uzavření kupní smlouvy a doručení zboží shromažďujeme následující údaje:

jméno a příjmení objednávatele, adresu doručení zboží, fakturační adresu, telefonní číslo, adresu elektronické pošty abychom Vám mohli poslat potvrzení objednávky a informace o vyřízení objednávky. V případě podnikatelských subjektů dále shromažďujeme název firmy, IČO a DIČ pro účely fakturace.

Jaké jsou oprávněné zájmy pro zpracování osobních údajů?

Oprávněným zájmem společnosti ELTY s.r.o. je doručit Vám objednané zboží a fakturace.

Jaké třetí subjekty mají přístup k Vašim údajům?

Abychom mohli zajistit řádný chod společnosti ELTY s.r.o. a poskytnout Vám kvalitní služby, k Vašim údajům mají přístup i třetí strany. Jedná se hlavně o zpracování účetnictví a logistické služby.

Pro účely zpracování účetnictví k Vašim údajům má přístup:

Stivínová Lenka, IČO 16905792 - předané osobní údaje jsou: Jméno a příjmení objednatele, fakturační údaje, v případě podnikatelských subjektů dále název firmy, IČO a DIČ.

Pro účely doručení objednaného zboží a logistiky k Vašim údajům má přístup:

PPL CZ s.r.o., IČO: 25194798, U vozovny 658/8, 108 00 Praha 10

Česká pošta s.p., IČO: 47114983, Politických věznů 909/4, 110 00 Praha 1

Pro účely zprostředování oprav a kalibrací přístrojů k Vašim údajům má přístup:

HES s.r.o., IČO: 46974954, U Dráhy 165/14, 664 49 Ostopovice

M & B Calibr, IČO: 43389783, Ke Karlovu 62/10, 66491 Ivančice

Pro účely správy IT - vzdálený přístup konkrétně schvalovaný

ESCAPE IT Expert s.r.o., IČO: 28928105, Toužimská 104, 190 00 Praha 9

Na jakou dobu ukládáme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje vyplývající z objednávky jsme povinni ukládat do zákonem předepsané doby pro případné daňové kontroly.

Neosobní údaje - automaticky zaznamenávané informace

S těmito informace firma ELTY s.r.o. nepracuje.