Zvětšení mikroskopu

Celkové zvětšení mikroskopu určíme, když vynásobíme zvětšení okuláru zvětšením objektivu.

Příklad:  mikroskop je vybaven okuláry se zvětšením 10x a 16x a objektivy se zvětšením 4x, 10x, 40x a 100x.

Nejnižší zvětšení tohoto mikroskopu tedy bude 10 x 4 = 40x (zvětšení okuláru s nejnižším zvětšením - 4x vynásobeno zvětšením objektivu s nejnižším zvětšením - 10x);

nejvyšší zvětšení potom bude 16x 100 = 1.600x (zvětšení okuláru s nejvyšším zvětšením - 16x vynásobeno zvětšením objektivu s nejvyšším zvětšením - 100x).

Zvětšení Typ mikroskopu
10 - 100x (225x) monokulární lupy,
binokulární mikroskopy(lupy)
do 400x

žákovské

do 800x studentské,inverzní
biologické, polarizační
800 - 1 600x (2 000x) laboratorní, badatelské,
fluorescenční,inverzní metalografické,
laboratorní průmyslové