Antireflexní vrstvy

antireflexní vrstvy,

se používají proto, aby optickou soustavou dalekohledů prošlo pokud možno co nejvíce světla a obraz byl tak jasnější a kontrastnější.

 • Dalekohled obsahuje velké množstvíoptických dílů, u nichž na rozhraní sklo – vzduch dochází ke ztrátám světla vlivem přechodu meziprostředími s různými indexy lomu.
 • Antireflexní vrstvy snižují množství světla, které se odráží od povrchu skla a zároveň se tak zvyšuje množstvísvětla, které sklem prochází – tzv. transmitace.
 • Tím se tedy zlepšuje i skutečná světelnost a obrazje jasnější. AV se používají na plochách, které jsou na rozhraní sklo – vzduch.
 • Jednoduše řečeno – jedná se o tenké vrstvy sloučenin kovů, které jsou speciální metodou ve vakuunanášeny na povrch skla.
 • Každá vrstva má přesně určenou tloušťku a složení a je vždy účinná najednu část barevného spektra s blízkým okolím – zvyšuje tedy intenzitu průchodu světla pouze projednu barvu s nejbližším i odstíny.
 • Na sklo lze nanést jednu vrstvu pro jednu barvu, nebo více různých vrstev pro více barev – tzv.vícenásobné antireflexní vrstvy.
 • Vyrobit antireflexní vrstvy není dnes již tak velký problém, ale vyrobit dobré antireflexní vrstvy vyžaduje dobrou technologii, materiály a zkušenosti.
 • Důležitá je správná rovnoměrnost tloušťkya složení vrstvy.

Druhy vrstev:

 • Firmy používají různé složení vrstev a různé metody nanášení na sklo.
 • Podle toho existuje velkémnožství antireflexních vrstev a některé firmy si je i pojmenovávají.
 • Např. se objevují názvy jakoXR vrstvy, UHTC vrstvy, SWAROBRIGHT vrstvy nebo LEICA vrstvy atd.
 • Obecně se velmi často vyskytují názvy C, FC, MC a FMC vrstvy.
 • Tyto názvy neoznačují druhy a složení vrstev, ale vypovídají o množství antireflexních vrstev v celém dalekohledu.


Foto i text byl použit s povolením pana Motejla (www.moty.cz)