Světelnost dalekohledu

PRŮMĚR VÝSTUPNÍ PUPILY-RELATIVNÍ SVĚTELNOST

 • -Průměr výstupní pupily je průměr kruhového ostře ohraničeného obrazu celého zorného pole (obr.č.1),který vzniká v místě za okulárem(tzv.výstupní pupila dalekohledu),ve vzdálenosti,která se nazývá vzdálenost výstupní pupily.
 • -Do tohoto místa by mělo být umístěno oko,aby bylo vidět ostře ohraničený obraz celého zorného pole dalekohledu.
 • -Relativní světelnost je druhá mocnina průměru výstupní pupily-je to číslo , které slouží k porovnání světelnosti dalekohledů o stejném zvětšení - čím větší hodnota,tím větší tím jasnější obraz.
 • -Průměr výstupní pupily ani relativní světelnost nevypovídají o optické kvalitě dalekohledu. Jsou to pouze hodnoty spočítané ze známých rozměrů, nemají žádný vztah ke kvalitě použitého materiálu, antireflexních vrstev,technologií zpracování , ald. …..
 • -Průměr výstupní pupily lze vypočítat podle vzorečku: průměr výstupní pupily (mm) = průměr objektivu(mm)/zvětšení
 • -Příklad výpočtu:dalekohled 10x50 průměr objektivu 50 mm : zvětšení 10x =  výstup.pupila 5
 • -Praktické použití průměru výstupní pupily při výběru dalekohledu. Do lidského oka vstupuje světlo clonkou,která se nazývá zornička(zřítelnice,panenka). Oko má vlastnost měnit průměr zorničky podle množství dopadajícího světla.
 • -Ve dne má průměr zorničky od 2mm do 4 mm, za šera cca od 4mm do 6mm a ve větší  tmě nebo v noci se rozšíří až na 7mm nebo 8 mm.
 • -Změna a průměr zorničky je závislá také na věku pozorovatele  a zdravotním stavu nebo  únavě oka.
 • -Starší nebo unavené oko již nemá takovou schopnost rozšíření jako oko mladé, zdravé, neunavené.
 • +Obr.č1- Ideální stav-průměr výstupní pupily je stejný jako průměr zorničky oka. Toto je dobré respektovat pro pozorování za šera. Nedochází ke ztrátám způsobeným různými průměry zorničky a výstupní pupily.
 • +Obr.č2-  Nevhodný stav - průměr výstupní pupily je větší než průměr zorničky oka. Toto se stává např.U dalekohledů 7x50, 8x56, 9x63 - pokud se používají za denního světla nebo pokud dalekohled používá pozorovatel s malým průměrem zorničky (starší nebo unavené oko). V obraze jsou vidět stíny nebo odlesky. Pokud je zornička menší i v šeru, nedostane se všechno světlo z dalekohledu do oka a obraz není tak jasný ,jak by mohl být, většinou se v okrajích objevují stíny.
 • +Obr.č3 - Dobrý stav pro používání během dne, nebo na světle ale nevhodný do šera nebo do tmy. Průměr výstupní pupily je menší než průměr zorničky oka. Oko by bylo schopno pojmout ještě více světla než vystupuje z dalekohledu. Obraz není tak jasný, jak by mohl být, nicméně při denním pozorování není rozdíl moc patrný - projeví se až v šeru, kdy je obraz méně jasný.