Přiblížení dalekohledu

Zvětšení (přiblížení) dalekohledů

  • Zvětšení – udává kolikrát je větší obraz pozorovaného objektu v dalekohledu oproti pohledu pouhým okem bez dalekohledu.
  • První číslo udávané v názvech dalekohledů je zvětšení.
  • Dalekohled 10x50 má zvětšení 10 obraz pozorovaný v tomto dalekohledu je 10 x větší, než obraz viděný očima bez dalekohledu.
  • Např.Pozorujeme-li objekt za vzdálenosti 100 m , přiblížením 10 je výsledný obraz stejný jako při pozorování objektu ze vzdálenosti 10 metrů bez použití dalekohledu.
  • Při pozorováním dalekohledy se zvětšením více než 12x je dobré zapřít ruce o pevnou podložku nebo použít stativ.
  • Při těchto větších zvětšeních se do obrazu přenáší i nepatrné chvění rukou. Obraz se pohybuje v zorném poli, je neklidný a oko není schopné sledovat menší detaily.

Zvětšení dalekohledu