Vzdálenost výstupní pupily

Eye reliéf = vzdálenost výstupní pupily

*Výstupní pupila – je obraz vstupní pupily vytvořený optickou soustavou.

Jednoduše řečeno – je to místo za okulárem, kde vzniká ostře ohraničený obraz celého zorného pole. Vzdálenost tohoto místa od poslední čočky okuláru se nazývá vzdálenost výstupní pupily.

*Vzdálenost výstupní pupily /v angličtině se používá výraz „eye reliéf“/ je vzdálenost mezi poslední čočkou okuláru a místem, kde se vytváří ostře ohraničený obraz celého zorného pole /výstupní pupila/. Je to místo kde by mělo být umístěno oko pozorovatele, aby bylo dobře vidět ostře ohraničený obraz celého zorného pole /obr.1/

*Pokud se díváte dalekohledem a oko umístíte blíž k okuláru než je výstupní pupila,může se stát, že obraz zorného pole nebude v ostře ohraničeném kruhu a v okrajích uvidíte stíny /obr. 2/.

*V tomto případě je dobré oko mírně oddálit od okuláru až do místa, kde je dobře vidět ostře ohraničený obraz celého zorného pole.V jiném případě, pokud je oko za místem, kde vzniká obraz /za výstupní pupilou/, není dobře vidět celé zorné pole /obr.3/.

*V tomto případě je dobré oko více přiblížit k okuláru až do místa, kde je dobře vidět ostře ohraničený obraz celého zorného pole.K dobrému nastavení polohy oka za okulárem slouží očnice.

*Některé dalekohledy s větší vzdáleností výstupní pupily mají očnice vysouvací. Jejich vysunutím do určité polohy lze zvolit optimální vzdálenost oka od okuláru, ve které je dobře vidět ostře ohraničený obraz celého zorného pole. Některé dalekohledy mají očnice, které lze vysunout pouze do jedné polohy nebo nechat zasunuté, jiné mají očnice s odstupňovanými zarážkami propostupné vysunování očnic a individuální nastavení oka od okuláru.

*Vzdálenost výstupní pupily je také velmi důležitá pro pozorovatele s brýlemi. Pokud chcete pozorovat s nasazenými brýlemi, je dobré zvolit dalekohled s větší vzdálenosti výstupní pupily /13 mm – 20 mm/, protože, když je vzdálenost výstupní pupily malá – tedy je blízko okuláru – těžko se s brýlemi dostanete do optimální vzdálenosti, protože tomu jednoduše brání brýlová čočka.

*Běžná vzdálenost výstupní pupily je cca od 9 mm do 13 mm.