ED sklo

Optické sklo ED (Extra-low Dispersion)

ED sklo

Fluoridové optické sklo ED (Extra-low Dispersion)je speciální optický materiál,který má velmi nízkou disperzi (rozklad světla).
Čočky z ED skla lámou paprsky všech barev spektra přesně stejně, díky čemuž se dosahuje velmi kvalitního zobrazení a dosahuje se tak velmi vysoké ostrosti snímků a minimální barevné aberace.
Barevná vada způsobuje,různé zaostření a různou velikost obrazu pro jednotlivé vlnové délky (barvy) světla při průchodu světelných paprsků optickým sklem.
Pokud se podíváte běžným dalekohledem nebo jakýmkoliv optickým přistrojme na rozhraní tmavého a světlého kde je velký kontrast zaznamenáte namodralý stín.Tuto optickou vádu má každá optika a to v různém měřítku podle její kvality, vada není úplně odstranitelná, alespoň ne pro celé viditelné spektrum. 
K její minimalizaci se používá bud speciální velmi složitá konstrukce objektivu tzv. APO, nebo nízko disperzní sklo při vyrobě čoček tzv. ED sklo.

dalekohled s ED sklem

*V konstrukci objektivů se s výhodou využívá tzv. ED skel(Extra-low dispersion).
*ED skla jsou materiály s velmi malou disperzí.
*Při průchodu světla libovolným materiálem dochází k jeho lomu pod úhlem, který je úměrný vlastnostem optického materiálu (indexu lomu).Vzhledem k tomu, že index lomu materiálu se mění pro různé vlnové délky dopadajícího záření, dochází při průchodu bílého světla materiálem k jeho rozkladu na spektrum.
*Bílý obraz je tak rozložen na sadu barevných obrazů, které mají různou velikost a polohu zaostření.
*Není tedy ideálně možné zaostřit obraz bez barevného, "duhového", lemování, které má pak zásadní vliv na světelnost a hranovou ostrost objektivu.
*Někteří výrobci využívají při konstrukci objektivů materiálů s extrémně malou disperzí (ED skla), tj. závislostí indexu lomu na vlnové délce.
*Díky tomu se daří minimalizovat barevnou vadu a dosáhnout prakticky ideálního zobrazení, světelnosti a hranové ostrosti obrazu.