Stmívací faktor

STMÍVACÍ FAKTOR:

  • Umožňuje srovnání vlastností dalekohledu za horších světelných podmínek.
  • Jedná se o teoretickou hodnotu, která se spočítá jako druhá odmocnina ze součinu - průměr objektivu x zvětšení.
  • U dalekohledu 8x42 je stmívací faktor 18.3 což je minimum pro dostatečně dobré vidění za šera.
  • Dalekohled 8x56 má stmívací faktor 21.2.
  • Dalekohled 8x30 má stmívací faktor 15.5 a proto je méně vhodný pro použití za špatných světelných podmínek.


Poznámka :

Stmívací faktor, stejně jako Realtivní světelnost je pouze jeden teoretický parametr z mnoha, který nic neříká o kvalitě optického systému a o skutečných vlastnostech dalekohledu za špatnýh světelných podmínek!

Skutečný výkon dalekohledu za šera je podmíněn maximální transmitancí ve správných spektrálních oblastech, co nejmenším počtem odlesků, maximálním kontrastem a rozlišením.