Fázové vrstvy

V dalekohledech se střechovými hranoly

dochází při lomu světla k fázovému posunu.

  • Světlo odražené od "střechové" plochy hranolu je částečně polarizované a může docházet k interferencím.
  • Toto způsobuje ztráty intenzity procházejícího světla (jasu) a informace (rozlišení).
  • Platí to pro oba používané systémy (Abbe-Konig i Schmidt-Pechan), i když u každého jsou fázový posun a interference jiné.
  • Zejména je to vidět u dalekohledů s velkým zvětšením a malou výstupní pupilou.
  • Tento jev lze výrazně potlačit nanesením speciálních vrstev na plochy hranolů.
  • Výsledný kontrast a rozlišení je pak na první pohled lepší a je srovnatelné s porro dalekohledy stejných parametrů.